Manifestacije

1976. Beograd, 5. aprilski susreti
Zid,
spontana akcija - izmjena šešira i štapa V.D.Trokut - Joseph Beuys

Dimitrije Bašičević sugerira logotipove Anti-muzeja Muzejsko jaje i Muzejska patka Intelektualno vlasništvo: V.D.Trokut, Dimitrije Bašičević Mangelos

1977. Zagreb, Anti-muzej u suradnji s Centrom za kulturu i informacije Maksimir i Centrom za kulturu Pešćenica

Bedž Muzejsko jaje, plastična igračka Muzejska patka s natpisom oko vrata 'muzejska patka'; edicija 150 – 200 primjeraka

1980. Zagreb, Studentski kulturni centar
Četiri razglednice u arku sa perforacijom, četiri motiva: 505 sa crtom, plavi devet, sapun sa tekstom 'za umivanje', svirak – pjetao

1982. Zagreb

Dimitrije Bašičević poklanja zbirci Anti-muzej Muzejsku patku (žuta plastična patka na crnom postolju, između dvije linije ispisano 'muzejska patka') i Muzejsko jaje (crveni oblutak sa iscrtanom bijelom patkom)

2000. Rijeka

PROGLAS
Građani i građanke, postanite osnivači, suosnivači i suradnici, pokrovitelji, darovatelji i arhivari prvog Anti-muzeja Rijeke i Kvarnera uz stručnu pomoć i njegovog kustosa V.D.T-a uključite se i vi u akciju pronalaženja i skupljanja predmeta za vaš Anti-muzej; uključite vašu obitelj, potaknite prijatelje i poznanike na osnivanje otvorenog muzeja za svaki dan. V.D.T. svojim će darkom od 5.000 predmeta svakodnevne upotrebe donirati građanke i građane, i tako stvoriti temelj za Muzej u nastanku: zbirku industrijske arheologije, zbirku ambalaže, kiča, rekonstrukciju ljekarnice, radionice postolara. (...) Obraćam se vama da zajednički otvorimo prvi svjetski Anti-muzej prema izvorniku njegovog osnivača V.D.T-a. (...) Budite sudionik osnivanja prvog Anti-muzeja u vašoj regiji, u vašem gradu; prokurator Darko Schneider, dvojezični letak (talijanski i hrvatski)

2002. Poreč, Rovinj, Grožnjan, Vodnjan, Pula, Labin, Umag...

Proglas građankama i građanima za osnivanje prvog Anti-muzeja Istre; dvojezični letak (talijanski i hrvatski)


Anti-muzej, prazna razglednica, naklada 110 primjeraka
Na poleđini: Anti-museum-Museum of obsessions, na prednjici se otiskuje jedan od pečata iz produkcije, nakladnik Anti-muzej V.D.T., HDLU, Zagreb, MMSU, Rijeka, Muzej opsesija


2003.
Publicirana grafička mapa Atributivna participacija (dvanaest grafičkih listova sačinjavaju cjeline po motivu koji varira na tri lista, plus jedan neovisni list – 'Retorta', tumači ideju prethodnih). 17 grafičkih mapa izvedeno je pod tezom Atributivna participacija V.D.Trokuta i Darka Schneidera, a kojoj se pridodao i Harald Szeemann. 13 grafičkih listova izvedeno je po načelu dokidanja institucije umjetnika (nije važan autor već sam rad kao takav), sa dva formulara Muzeja opsesija Haralda Szeemanna, izvedenog u  tehnici sitotiska (crveno-crni 70x50 cm).
Publicirane dvije razglednice, jedna istovjetnog formulara (formular Muzeja opsesija Haralda Szeemanna sa posvetom Anti-muzeju; naklada 700 primjeraka, nakladnik Anti-muzej - Muzej opsesija) i druga prazna razglednica na koju se otiskuje jedan od dvanaest pečata iz edicije Anti-muzeja i Muzeja opsesija, izvedeni u dva profila (4 i 8 cm; od svakoga po tri primjerka za tri autora teze). Pečati nose slijedeće simbole: štap, šešir, igla, patka-zec, patka, dvostruka patka, paun, zec, ključ, leptir, jaje (dosad izvedeno).
Izveden serijal od osam redizajniranih razglednica Miš bijeli sreću dijeli (reprint prema originalu), sa pripadajućim uložnicama; na pet jezika (talijanski, njemački, engleski, francuski, hrvatski), u ediciji Anti-muzeja i Muzeja opsesija.