O Anti-muzeju

Anti-muzej no-muzej je proces koji otvara nove mogućnosti djelovanja. Anti-muzej no-muzej afirmira dosada nedovoljno i neadekvatno prezentirane pojave u kulturi i no-umjetnosti, a isto tako i potpuno zanemarene i marginalne pojave. Anti-muzej no-muzej podržava svako istinsko nastojanje i samim time otvara mogućnosti za nove procese. Kulturnu zbilju čini inspirativnom, prepoznatljivom i svjesnom ljudi. Anti-muzej no-muzej nastoji podvrći kritici našu kulturnu praksu, postaviti se stvaralački prema istoj, praktički je prevladati, te uspostaviti nove načine djelovanja. Anti-muzej no-muzej je proces koji u sebi sadrži sve one pojave koje nisu obuhvaćene postojećim oblikom svijesti o kulturi i procese koji egzistiraju na marginama kulturnih odrednica, afirmira ih na način koji ih čini prepoznatljivim u svijesti ljudi. Ostvaruje mogućnost da se vidi što oni u biti jesu, kakve atribute sadrže i kakve procese mogu ostvariti i realizirati. Kultura uključuje unutar sebe elemente svih prethodnih metoda, a da pritom ti elementi nipošto ne bivaju dominantni, nego su tako stopljeni da daju uvid u jednu novu kvalitetu. To znači: kultura je neprestano proširenje no-svijesti, koja u svom razvoju uključuje svijest svakog individualnog procesa u samu sebe. Svaki sustav organizirane muzeologije poziva na pobunu (svaka pobuna po naravi buntovnika je antropološki čin usađen u prirodi antropologije bića). Postojeći trendovi u umjetnosti vrše promjene na načine koji su sasvim antisocijalni. Djeluj snagom suprotnosti! 


V.D.T
izvornik a.d. 1970, Split